Teclado
Imagen Libro

Traduccions en totes les combinacions lingüístiques

SPIDER’S WEB rep un text del client en un idioma i s’encarrega de traduir-lo a un altre.

Imagen gente

Interpretació

Els intèrprets són les persones que fan possible que es puguin entendre dos o varis interlocutors en diferents idiomes. Poden ser intèrprets simultanis, d’enllaç, etc.

Imagen libro

Maquetacions

Retornem els textos al client en el format que necessiti, i ens encarreguem de tot el procés editorial i d’impremta.

Imagen tampón

Traduccions jurades

Es tracta de traduccions que requereixen un traductor oficial per donar-ne fe als jutjats.

Imagen hoja

Correcció

Consisteix en la revisió tant gramatical com estilística d´un text.